Stichting Vrienden van Meerzoo

De stichting heeft ten doel:
 
  • het faciliteren van het houden, beheren en verzorgen van dieren in (het dierenpark) Meerzoo te Marknesse, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de natuurlijke leefomgeving van de dieren;
  • het geven van educatie in de ruimste zin des woord, waaronder met name begrepen het verstrekken van informatie over de levenswijze van de dieren in het dierenpark en natuurbehoud;
  • het faciliteren van het houden van dieren die nuttig of belangrijk zijn voor een fok of kweekprogramma, ten behoeve van soortbehoud;
  • het mogelijk maken van het onderhouden en aanpassen van de diverse verblijven, gebouwen en het park;
  • het faciliteren van het beheren, verzorgen en herplaatsen van opvang dieren in (het dierenpark) Meerzoo
logo vriendenvanmeerzoo

Sponsoren

Proplak.nl (Sponsor)

vhm events kl

Goede doelen

Stichting Vrienden van MEERZOO
logo dierenlot

Copyright 2016    All rights reserved by TER.nl